foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Partnerzy i współpraca

Porozumienie zawarte we Wrocławiu w dniu 21.IX.2010 r. pomiędzy UNIWERSYTETEM PRZYRODNICZYM  we Wrocławiu a BIELAWSKIM UNIWERSYTETEM TRZECIEGO WIEKU nawiązujące współpracę w zakresie działalności popularyzującej wiedzę w społeczeństwie.Uniwersytet Przyrodniczy obejmuje patronatem naukowym i opieką merytoryczną działalność BUTW. 

 

     Porozumienie zawarte we Wrocławiu w dniu 21.IX.2012 r. pomiędzy UNIWERSYTETM PRZYRODNICZYM we Wrocławiu a BIELAWSKIM UNIWERSYTETEM TRZECIEGO WIEKU dotyczące objęcia patronatem naukowym konferencji „SENIOR XXI WIEKU” organizowanej w Bielawie przez BUTW w dniu 22.IX.2012 r.

 

UMOWY PARTNERSKIE

      UMOWA PARTNERSKA zawarta w dniu 10.I.2012 r. w sprawie realizacji zadań publicznych zawarta pomiędzy ŚWIDNICKIM UNIWERSYTETEM TRZECIEGO WIEKU w Świdnicy i BIELAWSKIM UNIWERSYTETEM TRZECIEGO WIEKU  w Bielawie. Przedmiotem UMOWY PARTNERSKIEJ jest współpraca, promocja, wspieranie przy realizacji zadań publicznych.

 

     UMOWA PARTNERSKA  do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja społeczna dolnośląskich seniorów” w ramach konkursu otwartego dla organizacji pozarządowych „Priorytety komunikacyjne 2012” współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej przekazywanych Ministerstwu Spraw Zagranicznych jako organowi pośredniczącemu w ramach partnerstwa w zarządzaniu na podstawie umowy o delegacji oraz szczegółowej umowy o finansowaniu zawarta w dniu 12.VII.2012 r. we Wrocławiu pomiędzy: East-Enlarge Institute Foundation z siedzibą we Wrocławiu a BUTW w Bielawie.

 

 

     UMOWA PARTNERSKA

zawarta w Nowej Rudzie w dniu 24.IX.2012 r. pomiędzy;  Noworudzkim UTW, Bielawskim UTW, Świdnickim UTW, Ząbkowickim UTW. Przedmiotem  umowy jest współpraca, promocja i wspieranie przy  realizacji różnych zadań oraz projektów.

 

     UMOWA PARTNERSKA

zawarta w Bielawie w dniu 29.IX.2013 r. pomiędzy Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Ciechanowie a Bielawskim UTW.

  

POROZUMIENIA I UMOWY O WSPÓŁPRACY

      Przystąpienie BUTW do POROZUMIENIA w sprawie współpracy w ramach  Partnerstwa na Rzecz Gminy Bielawa „SOWA” zawartego w dniu 18.XII.2007 r. w Bielawie dotyczącego:

1/ wspólnego opracowywania zasad, których celem jest zintegrowanie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego, przedsiębiorców oraz innych podmiotów działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnej;

2/ wspólnego przygotowania projektów w zakresie realizacji działań określonych w pkt.1.

      Umowa o współpracy z dnia 01.IX.2012 r. zawarta we Wrocławiu pomiędzy BISON CONSULTING S.A.     a Bielawskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku dotycząca współpracy w zakresie realizacji zadania      publicznego pod nazwa „Aktywny Senior to obywatel XXI wieku” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 22012-2013 ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

      POROZUMIENIE  zawarte w dniu 16.IX.2013 r. pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim a Bielawskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku w sprawie wspólnego przeprowadzenia w dniu 01.X.22013 r. debaty dla  młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski „Non profit a młodzież”.

 

POROZUMIENIE O WSÓŁPRACY PARTNERSKIEJ

przy realizacji zadania pod nazwą: „Aktywny Senior to obywatel XXI wieku”dofinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 zawarte dnia 26.09.2012 r. w Bielawie pomiędzy Bielawskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bielawie.

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ

przy realizacji zadania pod nazwą:„Aktywny Senior to obywatel XXI wieku”dofinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 zawarte dnia 26.09.2012 r. w Bielawie pomiędzy Bielawskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku a Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie.

Copyright 2024  rsproduction.pl